آی‌سی و چیپ

حالت نمایش:

 IO MEC1310-NU - 1310NU

68,450 تومان

..

SI4828 - DUAL N-CHANNEL 30V

24,050 تومان

..

REG LF 33 CV3 - 3.3v

64,750 تومان

..

REG LF 18 CV - 1.8v

64,750 تومان

..

IO NPCE781BA0DX - 781BA0DX

86,580 تومان

..

IO KB 9012QF A4-9012QF A4

104,710 تومان

..

IO KB 9012QF A3-9012QF A3

83,250 تومان

..

IO KB 3926QF A1

90,650 تومان

..

IO KBC1091-NU - 1091-NU

188,700 تومان

..

IO KB930QF A1 - 930QF A1

124,875 تومان

..

IO KB9022Q C - 9022Q

130,980 تومان

..

IO IT8585E FXA - 8585E

160,950 تومان

..

IO IT8572E - IT8572E AXA

111,000 تومان

..

IO IT8502E - IT8502E JXS

64,750 تومان

..

IO NPCE388NA1DX - 388NA1DX

169,275 تومان

..

IO KB926QF C1 - 926QF C1

59,200 تومان

..

IO KB3930QF A1 - 3930QF A1

107,300 تومان

..

IO ITE IT8886HE - IT8886HE

218,300 تومان

..

IC TPS51427A-51427A

60,495 تومان

..

IC TPS51275 - 51275

24,050 تومان

..

نمایش 1 تا 20 از 354 (18 صفحه)